ข้อมูลบริษัท

เดอร์โก้ ก่อตั้งขึ้นในปี 2546 ภารกิจของทีมงาน เดอร์โก้ คือการเป็นหนึ่งในผู้ผลิตแม่พิมพ์มืออาชีพมากที่สุดในประเทศจีน เรามีโรงงานขนาด 6,000 ตารางเมตรเพื่อนำเสนอโซลูชั่นการฉีดขึ้นรูปแบบครบวงจรสำหรับลูกค้า รวมถึงการใช้ประโยชน์จากผลิตภัณฑ์ การออกแบบและสร้างแม่พิมพ์ การฉีดขึ้นรูป
วิดีโอ